היא מתגרה בו עד שהוא לא יכול לסבול את זה - דיין

קטגוריה: